PChouse首页 > 家居百科 > 百科_生活 > 正文

桑枝的功效与作用

2015-1-04 12:20:04  来源:pchouse  作者:wangshuang

桑枝的功效与作用

  桑枝能提高淋巴细胞转化率,桑枝对淋巴细胞转化率低下的患者有一定的治疗作用。如将淋巴细胞转化率低下患者平均分为两组,各患者除给相应的治疗外,桑枝组每天加用桑枝30克煎服,对照组不用桑枝。经一个月治疗,淋转率与用药前比,对照组无差别;而桑枝组显著提高。

  桑枝具有一定的抗布氏杆菌的作用,其机理不详。用桑树汤治疗慢性布氏病,对照观察,治疗组有一定的疗效。

  祛风邪、通血络 《证治要诀·中风》曰:“风乘之也,轻则为感,重则为伤,又重则为中。”风邪中于经络,则气血运行不畅,经络失养,而肢体拘挛;风邪袭于肌肤,则肌肤间气血受阻,脉络不和,皮肤中融融如虫行而痒作矣。桑枝祛风通络行气血,濡肢节,止瘙痒,而用于四肢拘挛和肌肤风痒症。

  祛风湿、利关节用于风、寒、湿痹。《症因脉治 ·痹症论》曰:“痹者,闭也。经络闭塞,麻痹不仁。或攻注作疼,或凝结关节、或重着难移,故名日闭。”风气胜者为行痹,风性数变,故关节疼痛于上、下肢时时走窜;寒气者为痛痹,寒性凝滞,气血闭阻较甚,故关节疼痛剧烈,痛有定处;湿气者为着痹,湿性粘滞重浊,放关节沉重麻木。桑枝性味苦,平,善走窜于肢节,祛风燥湿通络,散行痹之风邪,祛着痹之湿滞,通痛痹之血络,而疗风、寒、湿痹。故《本草备要》曰:“利关节,养津液,行水祛风。”

  利水气、消浮肿,用于脚气浮肿等证。脾为土,喜燥恶湿,外湿因脾,或脾虚寒湿内生,均可致脾失健运,影响津液的输布而成水肿,水性趋下,湿气下注而双下肢肿甚,甚可溃烂成疮,称之为脚气浮肿,桑枝苦平入脾肺二经,开水之上源,利水消肿;燥脾土之湿,形似枝而循驶,祛双下肢之湿,水去湿除,脚气浮肿自愈。《圣济总录》方中即以桑枝单昧药,炒后,以水一升,煎二合,每日空心服之,以治水气脚气。甚效。

 

责任编辑:wangshuang-JZ