PChouse首页 > 家居百科 > 百科_生活 > 正文

长吻海蛇的产地

2017-1-05 10:43:27  来源:pchouse  作者:qiujie

长吻海蛇的产地

  长吻海蛇吻海蛇分布于印度洋、孟加拉湾、印度、巴基斯坦、马尔代夫、马来西亚一带的太平洋海域(日本、南中国海、波斯湾);马来半岛海岸、印澳群岛、新几内亚、泰国湾、菲律宾、安达曼群岛、韩国、俄罗斯、马达加斯加、坦桑尼亚、澳大利亚(新南威尔士、北领地、昆士兰、塔斯曼尼亚、维多利亚州、西澳州)、新西兰及所罗门群岛等地区沿海,均可发现长吻海蛇的踪影。另外,美国加利福尼亚州橙县及圣迭戈县、新喀里多尼亚、墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁及科隆群岛亦有相当的分布量。我国分布于山东、浙江、福建、湾、广东、广西和海南沿海。

责任编辑:qiujie1